Legkeresettebb alkotók
 • Mednyánszky László keresett alkotó
  Mednyánszky László
 • Mednyánszky László keresett alkotó
  Mednyánszky László
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János
 • Mednyánszky László keresett alkotó
  Mednyánszky László
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János
 • Mednyánszky László keresett alkotó
  Mednyánszky László
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János

Pittner Olivér (1911-1971)

Életrajz

festő
Lupény, 1911. július 3. – Marosvásárhely, 1971. július 9.

Középiskoláit Argentínában végezte, ahol Dél-Amerikába kivándorolt szüleivel a húszas évek végéig élt. Hazatelepedve 1930-34 között a nagybányai festőiskolában végzett művészeti tanulmányokat.
A nagybányai festők harmadik nemzedékéhez tartozott. Krizsán János és Mikola András voltak a mesterei, de Ziffer Sándor is nagyra tartotta munkásságát. A harmincas években a helyi avantgárd körben kitűnt eredeti felfogásával és azzal a kezdeményezéssel, hogy újszerű témát, az ipari tájat is bevonta ábrázolásai körébe. A festőtelepen a kubizmus elkötelezett híve lett, s ilyen irányú munkássága az újabb kutatások fényében egyre nagyobb értékű.
Baloldali állásfoglalásai miatt a román hatóságok 1940-ben Caracalba internálták. A bécsi döntést követően Marosvásárhelyre költözött. A Szabad Szó alapító felelős szerkesztője és kiadója 1945 szeptemberéig; 1945-ben a Salamon Ernő Népi Athenaeum alapítója és titkára, 1946-ban a Marosvásárhelyi Székely Színház gazdasági igazgatója. 1955 körül kezdett újra festeni a korai kubista képektől eltérő dekoratív-szürrealista stílusban.
Képeinek érdekessége nemcsak választékos, érzékeny színvilágukon múlik, hanem azon a körülményen is, hogy a valószerű tájképi motívumok ellenére irracionális hangulat, furcsa idegenség hatja át őket. Igy tömör, konstruktív képeinek légköre inkább szürrealisztikus.

Lexikális referencia

Magyar: MFGA:487